«Маё» і «наша»

«Маё» і «наша»


Калі краснокрылых самалёт, скончыўшы бяспрыкладны беспасадкавы пералёт над палярнымі льдамі, прызямліўся ў Амерыцы, Валерыя Чкалава і яго сяброў атачылі карэспандэнты. Хтосьці з іх спытаў:

- Скажыце, містэр Чкалаў, вы багатыя?- Вельмі, - адказаў Валерый Паўлавіч. - У мяне 170 мільёнаў ...- 170?! - Здзівіўся амерыканец. - Але чаго ... рублёў, даляраў?- Людзі, - сказаў Чкалаў. - Савецкіх людзей, якія працуюць на мяне гэтак жа, як і я працую на іх!

Давай памарыць

Давай памарыць


Толькі выбраўшы справа па душы, ты зможаш сур'ёзна захапіцца ім, даць людзям усё, на што здольны, і заслужыць павагу. Звычайна інтарэсы і схільнасці чалавека вызначаюцца яшчэ на школьнай лаве. І разумна паступаюць тыя школьнікі, якія не толькі мараць аб сваёй будучай прафесіі, але і загадзя рыхтуюць сябе да яе: займаюцца ў гуртках, чытаюць кнігі па якія цікавяць іх пытаннях, імкнуцца набыць як мага больш ведаў.

«Ад кожнага-пo здольнасцях ...»

«Ад кожнага-пo здольнасцях ...»


«Усе развалілася або развальваецца. Прамысловасць выйшла з ладу. Нідзе не відаць новых рэчаў. Усе крамы зачыненыя. Гэта мёртвыя крамы - яны ніколі не адкрыюцца зноў. Людзі туляцца ў ледзь асветленых пакоях ... Хутка з шэрага неба пачне падаць халодны дождж, а за ім снег. Ночы становяцца ўсё даўжэй, а дні ўсё цьмяна ».

Ўзбагачае сваю памяць

Ўзбагачае сваю памяць


Не, усё ведаць нельга, але трэба імкнуцца ведаць як мага больш. Усебакова адукаваны чалавек - той, хто мае шырокі разумовы кругагляд, хто валодае духоўнай культурай.

«Мы любім Радзіму сваю ...»

«Мы любім Радзіму сваю ...»


Пачуццё прыхільнасці да роднай зямлі прыходзіць да чалавека ўжо з першымі ўражаннямі дзяцінства, і з узростам гэтае пачуццё становіцца ўсё больш глыбокім і асэнсаваным. Любоў да Радзімы, або патрыятызм, - найважнейшая маральнае якасць кожнага сапраўднага чалавека.

Маральны аблічча чалавека

Ты нарадзіўся і вырас сярод людзей; без іх ты не пражыў бы і дня. Усё, што цябе атачае: дом, дзе ты, жывеш: вопратка, якую ты носіш; кнігі, якія ты чытаеш; ежа, якую ты ясі, - усё гэта створана людзьмі. І сам ты, сённяшні школьнік, заўтра ўстанеш ў шэрагі тых, хто працуе на карысць свайго народа, ты яго надзея і яго будучыню.

Здольнасці і іх развіццё

Здольнасці і іх развіццё


Толькі што мы казалі, што здольнасці чалавека не залежаць ад яго тэмпераменту. Але што такое самі здольнасці? Ад чаго яны залежаць, чым вызначаюцца? Гэтыя пытанні, мабыць, самыя цяжкія і складаныя ў псіхалогіі, і адказы на іх дадзены яшчэ далёка не цалкам. У агульным выглядзе можна сказаць, што здольнасці - гэта тыя асаблівасці псіхікі чалавека, ад якіх залежыць паспяховае, творчае выкананне якой-небудзь дзейнасці. Звычайна, калі кажуць пра здольнасці або адоранасці, то перш за ўсё чамусьці маюць на ўвазе так званую мастацкую адоранасць, т. е. здольнасці да музыкі, танцам, маляванню, да паэтычнай, акцёрскаму творчасці і т. д. Сапраўды, для кожнага з гэтых відаў мастацкай творчасці патрэбныя асаблівыя здольнасці. Напрыклад, для паспяховага творчага заняткі выяўленчым мастацтвам неабходныя пачуццё прапорцыі, кампазіцыі, пачуццё каларыту і святлаценю, вобразная і каляровая памяць, асаблівыя якасці рухальнага апарата рукі. Каб стаць добрым музыкам, чалавек павінен перш за ўсё валодаць пачуццём рытму, музычнай памяццю, здольнасцю вызначаць завершанасць або незавершанасць музычнай мелодыі - валодаць так званым ладоў пачуццём.

Тэмперамент і ўласцівасці нервовай сістэмы

Тэмперамент і ўласцівасці нервовай сістэмы


Калі пад характарам разумеецца тое ці іншае стаўленне чалавека да грамадства, людзям і самому сабе, то пад тэмпераментам - перш за ўсё такія якасці, якія вызначаюць паводзіны чалавека, яго манеру працаваць, мець зносіны з людзьмі, адклікацца на падзеі, перажываць радасці і засмучэнні. Гэтыя якасці не абавязкова звязаныя з рысамі характару, і любая рыса характару можа спалучацца з любой асаблівасцю тэмпераменту. Напрыклад, прынцыповасць і перакананасць могуць быць і ў чалавека парывістага, схільнага дзейнічаць пад уплывам раптоўнага матывы, што і ў чалавека спакойнага, вытрыманага. Такім чынам, можна сказаць, што рысы характару вызначаюць чалавека з боку зместу яго адносін, перажыванняў і учынкаў, а рысы тэмпераменту паказваюць на форму, у якую гэтыя адносіны, перажыванні і ўчынкі апранаю. Тут мы назіраем выключна шырокі дыяпазон індывідуальных адрозненняў.

Характар

Мабыць, самыя галоўныя рысы характару выказваюць стаўленне чалавека да рэчаіснасці, да працы, да грамадскага абавязку, да мэтам ўсяго нашага грамадства. Для характару савецкага чалавека асабліва важныя камуністычная ідэйнасць і перакананасць, прынцыповасць і мэтанакіраванасць, свядомае, камуністычнае стаўленне да працы. Гэтыя рысы павінен выхоўваць у сабе кожны, хто хоча быць паўнавартасным чальцом нашага грамадства. Возьмем для прыкладу толькі адна важная якасць - працавітасць. Калі ў чалавека яго няма, то ўсе іншыя вартасці абясцэньваюцца. На самай справе, калі чалавек не жадае працаваць і аддае перавагу жыць на чужы кошт, то якое мае пры гэтым значэнне, што ён добра выхаваны і валодае шырокім кругаглядам? Гэта будзе толькі выхаваны і эрудыяваны дармаед, і паважаць такога чалавека мы, вядома, не зможам.

Характар, тэмперамент, здольнасці

Як няма ў людзей на зямлі двух аднолькавых скурных узораў на пальцах рук, так не існуе і абсалютна падобных чалавечых асоб. Людзі не падобныя адзін на аднаго. Яны адрозніваюцца не толькі колерам скуры, формай галавы ці групай крыві, але і тым, як яны паводзяць сябе ў калектыве, ставяцца да працы ці вучобе, рэагуюць на розныя падзеі. Вы, вядома, адразу скажаце, што асаблівасці паводзін чалавека не залежаць ад таго, які ў яго колер валасоў або аб'ём грудной клеткі, або, іншымі словамі, якія яго фізічныя асаблівасці. Сапраўды, гэта так. Паводзіны чалавека вызначаецца ўласцівасцямі яго псіхічнага жыцця, якія ўтвараюць складаны ўзор чалавечай асобы.